Veiligheidstips!

Buddha Q is veilig in gebruik indien deze wordt gebruikt waarvoor deze bedoeld is en bepaalde richtlijnen worden gevolgd. Wees altijd voorzichtig wanneer u met vuur en warmte werkt. Neem de onderstaande veiligheidstips in acht. Pas op met aansteken van en werken met (gloeiende) houtskool en hete werkvlakken en materialen.

  • Plaats en gebruik de Buddha Q altijd op een veilige plek en vlakke ondergrond. Zorg dat de Buddha Q stabiel staat en plaats deze nooit op een ongelijke en/of zachte ondergrond of helling. Zet het onderstel of tafel altijd op de rem als deze op zijn plaats staat zodat deze niet in beweging kan komen. Verplaats de Buddha Q nooit terwijl deze in gebruik is of als deze niet volledig is afgekoeld.


  • Als u de Buddha Q verplaatst doe dit dan door te trekken aan het scharnier. Dit om te voorkomen dat als er iets gebeurt waardoor de BBQ blijft “hangen” niet de dekse;l open gaat en de BBQ alsnog omvalt. Het onderstel is er niet voor gemaakt om over ongelijkmatig terrein, denk hierbij aan kiezels, gras, zachte aarde of zand verplaats te worden. Verplaats de Buddha Q over stabiel ondergrond en laat zonodig iemand helpen.


  • Kijk niet door de schoorsteen als de Buddha Q in gebruik is! De hete lucht welke uit de schoorsteen komt kan letsel veroorzaken indien u er doorheen kijkt als de Buddha Q aanstaat.


  • Houd altijd rekening met brandgevaar! Laat de deksel van de een brandende Buddha Q nooit onbeheerd open staan. Let goed op of er zich geen brandbare materialen zich in de buurt van de Buddha Q bevinden terwijl deze in gebruik is. Verplaats deze materialen of de Buddha Q voordat u begint met aansteken. Zorg altijd dat er een blusdeken of geschikte brandblusser in de buurt is. Blus de Buddha Q nooit met water, dit vormt een grote stoomwolk waardoor kan op letsel zeer groot is.


  • Doof de BUDDHA Q nooit met water Door de luchttoevoer af te sluiten dooft de houtskool/briket vanzelf. De overgeleven houtskool/briket kunt u de volgende keer weer gebruiken. Schud dan wel het overtollige stof van de gedoofte houtskool en zorg dat de gaten van het rooster in de firebox vrij zijn. Verwijder geregeld het overtollige as door gebruik te maken van het aspookje. Zet wel een stalen of stenen emmer onder het rooster wanneer u dit doet


  • Neem hete onderdelen zoals grillrooster of heatdeflector altijd met de grootste voorzorg uit de Buddha Q. Gebruik hiervoor altijd hittebestendige handschoenen en het juiste gereedschap om brandwonden te voorkomen. Leg de hete accessoires altijd weg op een onbrandbaar en veilige ondergrond waar niemand zich eraan kan verbranden.


  • Plaats de Buddha Q nooit op of in de buurt van brandbare materialen en/of objecten. De onderzijde van de BUDDHA Q straalt bij gebruik hitte uit. Vermijd het risico op brand en gebruik daarom nooit de Buddha Q op een houten of plastic ondergrond of onder lage bomen of takken of in de buurt van hout of andere brandbare objecten. De Buddha Q is gemaakt voor gebruik in zijn metalen onderstel of speciaal ontworpen inbouwtafel. Gebruik de Buddha Q nooit in de buurt van een opslagruimte die mogelijke brandbare stoffen bevatten.


  • Wees voorzichtig met het aanraken van de buitenzijde van de Buddha Q. De Buddha Q wordt aan de buitenzijde minder heet dan een stalen barbecue maar het voelt nog altijd heet aan als deze in gebruik is of nog niet is afgekoeld. Houd daarom kinderen, huisdieren en brandbare materialen altijd uit de buurt van de Buddha Q.


  • Gebruik nooit aanmaakvloeistof of andere vloeibare stoffen om de Buddha Q aan te steken. Gebruik een goede kwaliteit houtskool of briket waarbij geen toevoegingen zoals zand of brandversnellers zijn toegevoegd. Steek deze aan met natuurlijke aanmaakblokjes of een elektrische aansteker. Gebruik geen aanmaakvloeistof of andere brandbare vloeistoffen. Hierdoor kan de garantie vervallen en het heeft vaak een negatieve invloed op de smaak van de bereide gerechten.


  • Voorkom een “backdraft”. Als het houtskool in de BuddhaQ eenmaal brand, doe de deksel dan altijd voorzichtig een paar cm open voordat de deksel volledig geopend wordt. Zodat de lucht langzaam binnenstroomt waardoor een “backdraft” (vlamterugslag) wordt voorkomen. Wees voorzichtig met het openen van een hete Buddha Q met gesloten luchtregelaars, want door de plotselinge luchtinstroom als u de deksel opent kunnen er vlammen ontstaan. Wanneer dit gebeurt sluit dan direct de deksel om de vlammen te doven. Open daarna de deksel een paar keer enkele centimeters voordat u deze volledig opent. Het verdient aanbeveling om hittebestendige handschoenen te dragen en te zorgen dat u zichzelf beschermt.